Logo

Kancelaria Komornicza nr 1 w Barlinku
ul. Niepodległości 35/2, 74-320 Barlinek
tel. 95 747 20 19

 
Logo

Kancelaria komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Daniela Gołębiowskiego realizuje zadania nałożone przez prawo, w tym: egzekucje należności pieniężnych, eksmisje, spisy inwentarza, wydanie ruchomości oraz nieruchomości.


Komornik pełni swoje obowiązki na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Szczegółowy wykaz miejscowości znajdą Państwo w dziale właściwość terytorialna. Należy mieć świadomość tego, że wierzyciel według prawa ma możliwość wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości,
 • o wydanie nieruchomości,
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Posiadamy systemy


 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • OGNIVO - informacja o rachunkach bankowych dłużnika
 • ZUS - PUE - informacja dot. miejsca zatrudnienia dłużnika, rachunków bankowych oraz adresów zamieszkania dłużnika
 • EKW - Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych
 • iKomornik - elektroniczne zapytania o nieruchomości w Starostwie Powiatowym
 • e-US - elektroniczne zapytania do Urzędu Skarbowego
 • EPU - możliwość przyjmowania wniosków droga elektroniczną
 • Komornik Online 
 • MPE