Logo

Kancelaria Komornicza nr 1 w Barlinku
ul. Niepodległości 35/2, 74-320 Barlinek
tel. 95 747 20 19

 
Logo

REWIR DZIAŁANIA KANCELARII


Zgodnie z art. 10 Ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości,
  • o wydanie nieruchomości,
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Rewirem działania komornika sądowego Daniela Gołębiowskiego objęte są następujące gminy:

  • Barlinek
  • Boleszkowice
  • Dębno
  • Myślibórz
  • Nowogródek Pomorski